صفحــات FRP

صفحات FRP به عنوان سایبان پارکینگ، سقف گلخانه ها و اماکن صنعتی، استخر ها، فضاهای باز و ... استفاده می شود که برتری عمده ی آن ها با نمونه های مرسوم بازار در مقاومت بالا در برابر اشعه ی خورشید و قابلیت تولید با شفافیت بالا می باشد.

تولید این ورق ها بدین شکل است که الیاف روی فیلم حاوی مخلوط رزین قرار گرفته و پس از قرار گرفتن فیلم ثانوی از قالب ها ( سینوسی، کنگره ای و....) که تحت حرارت قرار دارند، عبور داده می شوند و در نهایت شکل مربوطه را به خود گرفته و از دستگاه خارج شده و در ابعاد مورد نیاز برش می شوند. 

ضخامت صفحات تولید شده از 0.5 میلی متر تا 3 میلی متر می باشد و مدل های رایج این محصولات طرح سینوسی و طرح کنگره ای می باشد.