افتخارات
افتخارات

شرکت بسپاران آلاشت برای برقراری سیستم یکپارچه بر مبنای استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی موفق به اخذ گواهی نامه های ISO 9001، OHSAS 18001 و ISO 14001 شده است.

همچنین این شرکت برای اطمینان از رسیدگی اثربخش به خواسته ها و شکایات مشتریان، اقدام به پیاده سازی و استقرار استاندارد مدیریت شکایت مشتریان، ISO 10002 نموده است.

پیرو خط مشی های تعیین شده سازمان برای جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات، شرکت بسپاران آلاشت خود را ملزم به دارا بودن استاندارد ISO/TS 29001، سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصولات در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی نموده است.