مقاوم سازی با FRP

یکی از روش های مقاوم سازی برای انواع مخازن  و قطعات مصرفی در صنعت اعم از فلزی و بتنی در برابر شرایط بد محیطی و خوردگی های متنوع،  استفاده از پوشش کامپوزیت پلیمری  می باشد. این ...
آموزش 89 0
1398 اسفند 10

گریتینگ چیست؟

گریتینگ شبکه ای مشبک است که می تواند بر روی دو تکیه گاه قرار گرفته و وزنی را بر روی خود تحمل نماید و  در صنایع و ساختمانهایی که تجهیزات و وسایل صنعتی دارند به عنوان کفپوش، پله و walkway ها م ...
آموزش 76 0
1398 اسفند 10